2toDrive Coach | Waar moet een 2toDrive coach aan voldoen?

Wil je je opgeven als 2toDrive coach voor een minderjarige bestuurder? Fantastisch! Je helpt hiermee namelijk niet alleen diegene voor wie je straks coach bent, je doet hiermee ook een goede bijdrage aan de algehele verbetering van de verkeersveiligheid in Nederland!

Wie als 2toDrive coach een minderjarige automobilist wil begeleiden moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je bent 27 jaar of ouder.
 2. Je bent minimaal 5 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B.
 3. Je moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.
 4. Er mag in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen onderzoek zijn gedaan naar je rijgeschiktheid of rijvaardigheid.
 5. Er mag in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen sprake zijn geweest van een strafrechtelijke veroordeling voor verkeersovertredingen.
 6. Je mag in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen gedragscursussen of alcoholcursussen hebben gehad.
 7. Je mag tijdens het begeleid rijden niet onder invloed zijn van drugs, medicijnen of alcohol.

NB: Een uitzondering op de eerste twee punten wordt gemaakt voor coaches die in het bezit zijn van een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen). Zij kunnen zich ook opgeven als 2toDrive coach wanneer zij nog geen 27 jaar zijn en/of nog geen 5 jaar hun rijbewijs B hebben.

 

Verder is het goed om je als aankomend 2toDrive coach je de volgende dingen goed te realiseren:

 1. Je bent een coach en géén instructeur. Je geeft straks dus géén les en je verricht géén bestuurdershandelingen.
 2. De minderjarige die je straks gaat begeleiden heeft zijn/haar rijbewijs al gehaald en heeft daarmee aangetoond in de basis goed te kunnen autorijden. Probeer dit te respecteren en voorkom dat je hem/haar teveel op de huid zit.
 3. De meeste 2toDrive coaches hebben zelf soms 10, 20 of wel 30 jaar geleden hun rijbewijs gehaald. Het verkeer, evenals de manier van autorijles geven, was toen heel anders dan nu. Jongeren die nu worden opgeleid zijn bijvoorbeeld geschoold in Het Nieuwe Rijden. De kans bestaat dat jij als coach dit niet bent. Het kan dus zijn dat diegene die je begeleidt dingen anders ziet dan jij. Dit hoeft dus niet persé fout te zijn!
 4. Wees kritisch op je eigen rijgedrag en op wat je daarvan (bedoeld of onbedoeld) overbrengt op de minderjarige die je begeleid. Het kan namelijk zomaar zijn dat jij zelf in de loop van de jaren bepaalde “minder gunstige” rijgewoontes hebt ontwikkeld die je mogelijk per ongeluk kunt overdragen.
 5. De jongere achter het stuur rijdt onder begeleiding om onder relatief veilige omstandigheden rijervaring op te kunnen doen. Niet om jouw rijstijl over te nemen.

 

Tips om een goede 2toDrive coach te zijn

 1. Bekijk vooraf of jullie verwachtingen van elkaar overeenkomen. Wat verwacht de jongere van jou als coach en vice versa. En bij voorkeur niet alleen voor iedere rit, maar liefst ook voordat je je aanmeldt als coach.
 2. Bekijk vooraf of jullie als koppel “matchen”. Accepteert de jongere feedback/kritiek van jou als persoon? En kun jij als coach het opbrengen om de jonge bestuurder zo veel mogelijk zijn of haar gang te laten gaan, ook als hij of zij anders rijdt dan jij?
 3. Zorg dat je als coach adviseert en niet bekritiseert. Feedback is iets anders dan terechtwijzing!
 4. Je voornaamste taak als 2toDrive coach is meekijken en observeren. Je geeft daarbij zo min mogelijk op- of aanmerkingen. Grijp alleen verbaal in als het echt strikt noodzakelijk is. Sterker nog: Bij voorkeur zeg je alleen iets tegen de minderjarige bestuurder als het juist goed gaat. Dit helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen bij de bestuurder.
 5. Leg bij alle feedback de nadruk op die dingen die goed zijn gegaan. Voorkom dat je de jonge bestuurder “afbrandt”. Zijn er toch bepaalde kritieke verbeterpunten die je graag wilt bespreken? Breng deze dan als aandachtspunten en niet als een terechtwijzing.
 6. Probeer iedere rit af te sluiten met een korte evaluatie. Sluit deze evaluatie altijd af met een positief punt.

 

Direct meer info over autorijles onder de 18 met 2toDrive

•   Waarom is 2toDrive in Nederland ingevoerd?
•    Feiten en cijfers begeleid rijden
•   Hoe gaat het rijden onder begeleiding in zijn werk?
•   Hoe kan ik meedoen met 2toDrive?
•   Waar moet een coach aan voldoen?
•   Hoe kan ik een begeleiderspas aanvragen?
•   Als toekomstig 2toDrive coach ervaring opdoen door mee te rijden tijdens de rijles!