Feiten en cijfers begeleid rijden t.o.v. niet-begeleid rijden

Begeleid rijden met 2toDrive – Feiten en cijfers over begeleid rijden:

Jonge automobilisten (18-24 jaar) die op de traditionele manier hun rijbewijs halen, starten pas met hun autorijlessen nadat zij 18 jaar geworden zijn. En wanneer zij slagen voor hun rijexamen dan kunnen zij, zonder verdere ervaring als zelfstandig bestuurder, direct alleen de weg op. Dit leidt in de praktijk tot een verhoogd risico voor deze groep nieuwe weggebruikers. (Bron: SWOV)

Statistieken risico’s jonge automobilisten zonder “ervaringsmodule”
Jonge startende automobilisten die na het behalen van hun rijbewijs deel gaan nemen aan het verkeer lopen een relatief hoge kans om betrokken te raken bij een ernstig verkeersongeval. Dit betreft dus de groep die zonder ervaringsmodule (= periode van begeleid rijden) direct alleen de weg op gaat. De volgende statistieken zijn op deze groep van toepassing:

•   Per gereden kilometer is de kans dat een jonge automobilist (18-24 jaar) zonder ervaringsmodule betrokken raakt bij een ernstig ongeval ruim 5 keer zo groot als voor oudere automobilisten (30-59 jaar).

•   Het risico op betrokkenheid bij een ongeluk is veruit het hoogst, direct nadat een startende automobilist na het behalen van het rijbewijs zelfstandig de weg op gaat. (NB: dit ongevalsrisico daalt in de eerste jaren van de rijcarrière weliswaar snel, maar het kan vervolgens nog wel 20 tot 30 jaar duren voordat dit risico niet verder meer daalt.)

•   Van alle rijbewijsbezitters in Nederland is slechts 8% een jonge bestuurder (18-24 jaar). Deze groep was in 2009 echter wel verantwoordelijk voor, danwel betrokken bij, 23% van alle ernstige verkeersongelukken met een of meerdere personenauto’s.

•   Hoe jonger iemand zijn rijbewijs haalt, hoe hoger het risico is in het begin van de rijcarrière maar hoe lager het risico wordt op de lange termijn. Jonge automobilisten, mits uiteraard goed begeleid, worden uiteindelijk gemiddeld betere bestuurders. (zie ook onderstaande grafiek)

Gemiddeld ongevalsrisico gedurende de rijcarrière van een automobilist

Deze grafiek laat zien dat het risico op betrokkenheid bij ernstige ongevallen het hoogst is bij beginnende bestuurders, vlak na het behalen van het rijbewijs. Ook blijkt: oe jonger de startende automobilist, hoe hoger de kans op ongevallen aan het begin van de rijcarrière. NB: Daartegenover blijkt ook dat hoe jonger iemand start met autorijden, hoe lager uiteindelijk het risico wordt op de lange termijn. Vroeg starten met autorijden loont dus uitiendelijk wel, mits dit goed begeleid wordt! (Bron: SWOV, Leidschendam, november 2012)

 

Verschillen en statistieken t.o.v. jonge automobilisten mét ervaringsmodule
Het concept van begeleid rijden na het behalen van je rijbewijs (zoals het 2toDrive in Nederland) is wereldwijd al veel eerder in andere landen ingevoerd. Uit die landen zijn de volgende statistieken bekend. In deze statistieken komen duidelijke verschillen naar voren tussen jonge automobilisten zonder en jonge automobilisten mét ervaringsmodule:

•   In Zweden werd in 1993 de minimumleeftijd van 17,5 naar 16 jaar verlaagd voor rijden onder begeleiding. De leeftijd voor zelfstandig autorijden bleef daarbij op 18 jaar staan. Onderzoek toonde vervolgens aan dat over een periode van twee jaar na de invoering van de langere periode voor begeleid rijden, het ongevallenrisico voor deze jongste groep automobilisten met 35% daalde.

•   In Duitsland is hetzelfde 2toDrive-systeem als in Nederland al in 2005 ingevoerd. In 2011 toonde de meest voorzichtige schattingen aan dat het aantal overtredingen begaan door jonge automobilisten was gedaald met 15%. Daarbij was het aantal autonongelukken waarbij jonge bestuurders waren betrokken afgenomen met ten minste 17%.

•  Uit Scandinavisch onderzoek blijkt dat jonge bestuurders vaak ongemerkt groepsdruk ervaren wanneer er eveneens jonge (18-24 jaar) passagiers meerijden in de auto. Dit kan de jonge bestuurder “verleiden” tot risicovoller gedrag dan wanneer hij of zij alleen zou rijden. Rijden er echter één of meerdere passagiers van middelbare leeftijd mee, dan daalt het risico op een auto-ongeluk juist aanzienlijk!

•  Uitgebreid onderzoek in de V.S. (Curry et al., 2011; McKnight & McKnight, 2003) heeft aangetoond dat er drie belangrijke oorzaken aan te wijzen zijn die leiden tot de ongelukken waar jonge bestuurders het vaakst bij betrokken zijn (o.a. inrijden op objecten, door een stuurfout van de weg raken en over de kop slaan, kop-staartbotsingen en botsingen op kruisingen), namelijk:

  1. tijdens het rijden niet voldoende overzicht houden en verrast worden door gevaar dat ze niet hebben zien aankomen
  2. afgeleid zijn van de rijtaak doordat jonge bestuurders relatief vaak bezig zijn met andere dingen (smartphone, radio, aankijken van passagiers tijdens het praten e.d.)
  3. qua snelheid niet voldoende rekening houden met de omstandigheden (bijvoorbeeld een bocht inrijden met te hoge snelheid)

Het laten meerijden van een coach als begeleider kan voorkomen dat de jonge bestuurder na het behalen van het rijbewijs de bovengenoemde foute gewoontes aanleert.

 

Bijkomend effect van starten met rijlessen vóór je 18e: 17-jarigen slagen vaker in één keer!
Beginnen met je rijles vóór je 18e blijkt ook een opvallend bijeffect te hebben. Jongeren onder de 18 slagen namelijk vaker in één keer voor zowel hun theorie-examen als voor hun praktijkexamen! Een jaar na de invoering van 2toDrive in Nederland (2012) waren hierover de volgende cijfers bekend:

•   51,2% van de 17-jarigen tegenover 44,7% van de 18-plussers slaagde in één keer voor het theorie-examen voor rijbewijs B.

•   56,5% van de 17-jarigen tegenover 49,8% van de 18-plussers slaagde in één keer voor het praktijkexamen voor rijbewijs B.

Wat de exacte oorzaak voor dit opmerkelijke verschil in slagingspercentage precies is, is nog niet officieel vastgesteld. In de praktijk merken wij bij Rijschool Verdoorn echter dat de motivatie om het rijbewijs te halen een grote rol lijkt te spelen. Jongeren onder de 18 brengen vaak een groot enthousiasme mee naar de rijles wat zich vervolgens uit in de wil om goed te presteren, evenals in de prestaties zelf!

 

Geïnteresseerd geraakt na het lezen van “Begeleid rijden met 2toDrive – Feiten en cijfers”? Hieronder vind je direct meer info over autorijles onder de 18 met 2toDrive:

•   Waarom is 2toDrive in Nederland ingevoerd?
•    Feiten en cijfers begeleid rijden
•   Hoe gaat het rijden onder begeleiding in zijn werk?
•   Hoe kan ik meedoen met 2toDrive?
•   Waar moet een coach aan voldoen?
•   Hoe kan ik een begeleiderspas aanvragen?
•   Als toekomstig coach ervaring opdoen door mee te rijden tijdens de rijles!