Alle verkeersborden met omschrijving

Theorie voor rijbewijs B. Wie zijn of haar rijbewijs B wil halen zal eerst het theorie-examen voor rijbewijs B goed moeten afleggen. Goede kennis van alle verkeersborden is daarbij onmisbaar. Om je alvast op weg te helpen naar je theoriecertificaat voor rijbewijs B vind je hier alle verkeersborden met omschrijving.

 

Categorie A: Verkeersborden die betrekking hebben op snelheid

A1. Maximum snelheid

A1. Maximum snelheid

A2. Einde maximumsnelheid

A2. Einde maximumsnelheid

A3. Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord

A3. Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord

 

 

 

 

 

A4. Adviessnelheid

A4. Adviessnelheid

A5. Einde adviessnelheid

A5. Einde adviessnelheid

 

 

 

 

 

 

 

Categorie B: Verkeersborden die betrekking hebben op voorrang verlenen / voorrang krijgen

B1. Voorrangsweg

B1. Voorrangsweg

B2. Einde voorrangsweg

B2. Einde voorrangsweg

 

 

 

 

 

B3. Voorrangskruispunt

B3. Voorrangskruispunt

B4. Voorrangskruispunt zijweg links

B4. Voorrangskruispunt zijweg links

B5. Voorrangskruispunt zijweg rechts

B5. Voorrangskruispunt zijweg rechts

 

 

 

 

 

B6. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

B6. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

B7. Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

B7. Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie C: Verkeersborden die betrekking hebben op geslotenverklaringen

C1. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C1. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C2.Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C2.Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

 

 

 

 

 

 

 

C3. Eenrichtingsweg

C3. Eenrichtingsweg

C4.Eenrichtingsweg

C4.Eenrichtingsweg

C5. Inrijden toegestaan

C5. Inrijden toegestaan

 

 

 

 

 

C6. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

C6. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

C7. Gesloten voor vrachtauto's

C7. Gesloten voor vrachtauto’s

C8. Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur

C8. Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur

C9. Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen

C9. Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoer-tuigen

C10. Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen

C10. Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen

C11. Gesloten voor motorfietsen

C11. Gesloten voor motorfietsen

C12. Gesloten voor alle motorvoertuigen

C12. Gesloten voor alle motorvoertuigen

C13. Gesloten voor bromfietsen en voor invalidevoertuigen met in werking zijnde motor

C13. Gesloten voor bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

C14. Gesloten voor fietsen en voor invalidenvoertuigen zonder motor

C14. Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor

C15. Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C15. Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C16. Gesloten voor voetgangers

C16. Gesloten voor voetgangers

C17. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

C17. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

C18. Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op dit bord aangegeven

C18. Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op dit bord aangegeven

C19. Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op dit bord is aangegeven

C19. Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op dit bord is aangegeven

C20. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

C20. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

C21. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

C21. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

C22. Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

C22. Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

c22a. gesloten voor vrachtautos die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d

c22a. gesloten voor vrachtautos die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d

c22b. Einde geslotenverklaringvoor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 86d

c22b. Einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 86d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c23-01. Spitsstrook open

c23-01. Spitsstrook open

c23-02. Spitsstrook vrijmaken

c23-02. Spitsstrook vrijmaken

C23-03-Einde-spitsstrook

C23-03-Einde-spitsstrook

 

 

 

 

 

 

Categorie D: Verkeersborden die betrekking hebben op de rijrichting

D1. Verkeersplein, verplichte rijrichting

D1. Rotonde, verplichte rijrichting

D2. Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

D2. Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

D3. Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan

D3. Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan

D4. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

D4. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

 

 

 

 

 

 

D5. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

D5. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

D6. Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

D6. Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

D7. Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

D7. Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

 

 

 

 

 

 

 

Categorie E: Verkeersborden die betrekking hebben op parkeren en stilstaan

E1. Parkeerverbod

E1. Parkeerverbod

E2. Verbod stil te staan

E2. Verbod stil te staan

E3. Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

E3. Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

 

 

 

 

 

E4. Parkeergelegenheid

E4. Parkeergelegenheid

E5. Taxistandplaats

E5. Taxistandplaats

E6. Gehandicaptenparkeerplaats

E6. Gehandicapten-parkeerplaats

E7. Gelegenheid voor het onmiddelijk laden en lossen van goederen

E7. Gelegenheid voor het onmiddelijk laden en lossen van goederen

E8. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven

E8. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de categorie of groep voertuigendie op het bord is aangegeven

E9. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

E9. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

 

 

 

E10. Parkeerschijf-zone

E10. Parkeerschijfzone

E11. einde parkeerschijfzone

E11. einde parkeerschijfzone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E12. Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer

E12. Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer

E13. Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

E13. Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie F: Overige geboden en verboden

F1. Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F1. Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F2. Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F2. Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F3. Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

F3. Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

F4. Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

F4. Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

 

 

 

 

 

 

F5. Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

F5. Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

F6. Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

F6. Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

F7. Keerverbod

F7. Keerverbod

F8. Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden

F8. Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden

 

 

 

 

 

 

 

F9. Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen

F9. Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen

F10. Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast

F10. Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie G: Verkeersborden die betrekking hebben op verkeersregels

G1. Autosnelweg

G1. Autosnelweg

G2. Einde autosnelweg

G2. Einde autosnelweg

G3. Autoweg

G3. Autoweg

G4. Einde autoweg

G4. Einde autoweg

 

 

 

 

 

 

G5. Erf

G5. Erf

G6. Einde erf

G6. Einde erf

G7. Voetpad

G7. Voetpad

G8. Einde voetpad

G8. Einde voetpad

G9. Ruiterpad

G9. Ruiterpad

G10. Einde ruiterpad

G10. Einde ruiterpad

G11. Verplicht fietspad

G11. Verplicht fietspad

G12. Einde verplicht fietspad

G12. Einde verplicht fietspad

G12a. Fiets-/ bromfietspad

G12a. Fiets-/ bromfietspad

G12b. Einde fiets-/bromfietspad

G12b. Einde fiets-/bromfietspad

G13. Onverplicht fietspad

G13. Onverplicht fietspad

G14. Einde onverplicht fietspad

G14. Einde onverplicht fietspad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie H: Verkeersborden die betrekking hebben op de Bebouwde kom

H1. Bebouwde kom

H1. Bebouwde kom

H2. Einde bebouwde kom

H2. Einde bebouwde kom

 

 

 

 

 

Categorie J: Verkeersborden die betrekking hebben op waarschuwingen

J1 Slecht wegdek

J1 Slecht wegdek

J2. Bocht naar rechts

J2. Bocht naar rechts

J3. Bocht naar links

J3. Bocht naar links

J4. S-bocht(en) eerst naar rechts

J4. S-bocht(en) eerst naar rechts

 

 

 

 

 

J5. S-bocht(en) eerst naar links

J5. S-bocht(en) eerst naar links

J6. Steile helling

J6. Steile helling

J7. Gevaarlijke daling

J7. Gevaarlijke daling

J8. Gevaarlijk kruispunt

J8. Gevaarlijk kruispunt

J9. Rotonde

J9. Rotonde

J10. Overweg met overwegbomen

J10. Overweg met overwegbomen

J11. Overweg zonder overwegbomen

J11. Overweg zonder overwegbomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J12. Overweg met enkel spoor

J12. Overweg met enkel spoor

J13. Overweg met twee of meer sporen

J13. Overweg met twee of meer sporen

 

 

 

 

 

 

 

 

J14. Tram (kruising)

J14. Tram (kruising)

J15. Beweegbare brug

J15. Beweegbare brug

J16. Werk in uitvoering

J16. Werk in uitvoering

 

 

 

 

 

J17. Rijbaanversmalling

J17. Rijbaanversmalling

J18. Rijbaanversmalling rechts

J18. Rijbaanversmalling rechts

J19. Rijbaanversmalling links

J19. Rijbaanversmalling links

J20. Slipgevaar

J20. Slipgevaar

 

 

 

 

 

J21. Kinderen

J21. Kinderen

J22. Voetgangersoversteekplaats

J22. Voetgangers-oversteekplaats

J23. Voetgangers

J23. Voetgangers

J24. Fietsers en bromfietsers

J24. Fietsers en bromfietsers

 

 

 

 

 

J25. Losliggende stenen

J25. Losliggende stenen

J26. Kade of rivieroever

J26. Kade of rivieroever

J27. Groot wild

J27. Groot wild

J28. Vee

J28. Vee

 

 

 

 

 

J29. Tegenliggers

J29. Tegenliggers

J30. Laagvliegende vliegtuigen

J30. Laagvliegende vliegtuigen

J31. Zijwind

J31. Zijwind

J32. Verkeerslichten

J32. Verkeerslichten

 

 

 

 

 

J33. File

J33. File

J34. Ongeval

J34. Ongeval

J35. Slecht zicht door sneeuw, regen of mist

J35. Slecht zicht door sneeuw, regen of mist

J36. IJzel of sneeuw

J36. IJzel of sneeuw

 

 

 

 

 

J37. Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)

J37. Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)

J38. Verkeersdrempel

J38. Verkeersdrempel

J39.  plotseling omhoogkomende autowerende paaltjes

J39. plotseling omhoogkomende autowerende paaltjes

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie K: Verkeersborden die betrekking hebben op de wegbewijzering

K1. Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

K1. Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

K2. Voorwegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste is afritnaam) verwijzing naar vliegveld of luchthaven en routenummer niet-autosnelweg

K2. Voorwegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste = afritnaam) verwijzing naar  luchthaven en routenummer niet-autosnelweg

K3. Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting naar een vrzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven

K3. Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting naar een vrzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven

K4. Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes

K4. Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes

K5. Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein

K5. Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein

 

 

 

K6. Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg

K6. Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg

K7. Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en fietsroutenummer (onder)

K7. Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en fietsroutenummer (onder)

K8. wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

K8. wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

K9. Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg

K9. Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K10. Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, en dagrecreatieterrein, objecten en stadsroutenummers

K10. Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatieterrein, objecten en stadsroutenummers

K11. Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg

K11. Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg

K12. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)

K12. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)

 

 

 

 

 

 

 

K13. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)

K13. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)

K14. Route voor vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

K14. Route voor vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie L: Verkeersborden die betrekking hebben op informatieverstrekking

L1. Hoogte onderdoorgang

L1. Hoogte onderdoorgang

L2. Voetgangersoversteekplaats

L2. Voetgangers-oversteekplaats

L3. Bushalte / tramhalte

L3. Bushalte / tramhalte

 

 

 

 

 

L4. Voorsorteren

L4. Voorsorteren

L5. Einde rijstrook

L5. Einde rijstrook

L6. Splitsing

L6. Splitsing

L7. Aantal doorgaande rijstroken

L7. Aantal doorgaande rijstroken

L8. Doodlopende weg

L8. Doodlopende weg

L9. Vooraanduiding doodlopende weg

L9. Vooraanduiding doodlopende weg

L10. Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

L10. Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

L11. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook / rijstroken

L11. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook / rijstroken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L12. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

L12. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

L13 Modelbord verkeerstunnel

L13 Modelbord verkeerstunnel

L14. Vluchthaven

L14. Vluchthaven

L15. Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat

L15. Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblus-apparaat

L16. Noodtelefoon

L16. Noodtelefoon

L17. Brandblusapparaat

L17. Brandblus-apparaat

L18. Noodtelefoon en brandblusapparaat

L18. Noodtelefoon en brandblusapparaat

L19. Dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

L19. Dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwijzingen

Aanwijzing algemeen stopteken

Algemeen stopteken

Aanwijzing Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren nadert

Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren nadert

Aanwijzing stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van achteren nadert

Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van achteren nadert

Aanwijzing stopteken zowel voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren als voor het verkeer dat hem van achteren nadert

Stopteken zowel voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren als voor het verkeer dat hem van achteren nadert

Aanwijzing stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert

Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert

Aanwijzing stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken.

Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken.

Aanwijzing Teken tot snelheid verminderen

Teken tot snelheid verminderen

Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10

Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10