Autorijles bij Rijschool Verdoorn: rijlesmethode

Wij zijn er van overtuigd dat een goede, logische opbouw van de rijlessen essentieel is om onze leerlingen zo snel mogelijk hun rijbewijs B te laten halen. Rijlessen bij Rijschool Verdoorn zijn daarom als volgt opgebouwd:

1. Bediening van de auto
Om een auto goed te kunnen besturen zul je eerst moeten weten hoe de bediening van een auto werkt. Dit klinkt misschien als een open deur, maar helaas wordt nog steeds te vaak het belang hiervan in de beginfase van het leren autorijden onderschat.

Ons uitgangspunt: zorg dat de basis goed is! De rijlessen bij Rijschool Verdoorn beginnen dan ook altijd eerst met het sturen van de lesauto en het bedienen van de richtingaanwijzers. Vervolgens worden daar stap voor stap de bediening van de pedalen en het schakelen aan toe gevoegd.

Wij streven ernaar om jou als leerling in staat te stellen om aan het einde van je eerste rijles rustig en zelfstandig naar huis te rijden.

 

2. Bijzondere verrichtingen
Wanneer je de bediening van de lesauto voldoende beheerst kan de aandacht vervolgens gevestigd worden op de zogenaamde “bijzondere verrichtingen”. Denk hierbij aan het parkeren in een parkeervak, fileparkeren, hellingtrekken, “straatje keren” enz. Goede en gestructureerde oefening van de bijzondere verrichtingen leidt tot een goede voertuigbeheersing, hetgeen cruciaal is voor een veilige deelname aan het verkeer.

Het feit dat in deze fase van je rijlessen bij Rijschool Verdoorn de bijzondere verrichtingen centraal staan betekent uiteraard niet dat we de hele rijles alleen op een parkeerplaats doorbrengen. We zullen altijd zorgen voor een goede afwisseling met het gewoon autorijden op de weg.

 

Goed spiegelen. Een belangrijk onderdeel in het rijbewijs lesplan van Rijschool Verdoorn.

Goed spiegelen. Een belangrijk onderdeel in het rijbewijs lesplan van Rijschool Verdoorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verkeersdeelname
Wanneer je beschikt over een goede voertuigbeheersing, dan betekent dat dat je niet meer bewust hoeft na te denken over de bediening van de auto. Het autorijden op zich gaat dan als het goed is vanzelf. Dit geeft je de rust en de ruimte om je aandacht te verplaatsen naar het verkeer om je heen. In deze fase van je rijopleiding verschuift de aandacht dan ook naar de verkeersdeelname.

 

4. Grondige voorbereiding op je examen
Bij Rijschool Verdoorn streven we er altijd naar om je bij je eerste rijexamen meteen te laten slagen. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je rijexamen zullen we tijdens de rijlessen bij Rijschool Verdoorn alle cruciale verkeerspunten behandelen én oefenen in de plaats waar jij straks examen zult doen. Ons doel is om je tijdens de rijles tot “boven examenniveau” te brengen zodat jij een goede kans maakt om in één keer je rijbewijs te halen!


Uniforme rijlesmethode
Bij de Verkeersschool De Jong Groep (waar Rijschool Verdoorn deel van uitmaakt) werken alle instructeurs met dezelfde rijlesmethode. Mocht je vaste instructeur onverwacht uitvallen, dan kan één van de collega-rijinstructeurs naadloos het programma van de rijlessen bij Rijschool Verdoorn overnemen!